Vor eller vores

Den nutidige bøjning af pronominet (stedordet) ’vi’ er ’os’ og ’vores’. Derfor er ’vores’ den naturlige form at bruge i de fleste sammenhænge, hvor vi skriver om et tilhørsforhold.

Tidligere havde ’vores’ tre forskellige former: vor, vort og vore. Disse former lever videre i nogle faste vendinger – eksempelvis ’i vor tid’ og ’i vore dage’.

I alle andre tilfælde skriver vi ’vores’.