-t eller ikke -t?

Det her skal du nok læse nogle gange, for t-problemerne er lidt omfattende – og grammatiske.

T-endelser falder især i to ordklasser: adjektiver (tillægsord) og adverbier (biord).

Adjektiver (tillægsord)
Et adjektiv lægger sig altid til et substantiv (navneord), og det skal rette sig efter dette substantivs form. Det vil sige:

Et adjektiv, der lægger sig til et substantiv, der har ’et’ som kendeord, skal have -t på; lægger det sig til et substantiv, der har ’en’ som kendeord, skal adjektivet ikke have -t :

(Et) fordelagtigt tilbud – tilbuddet er/var fordelagtigt.
(En) fordelagtig pris – prisen er/var fordelagtig.
Et hus fuldt af mennesker – huset er/var fuldt af mennesker.
En bil fuld af mennesker – bilen er/var fuld af mennesker.
(Et) ekstremt vejr – vejret er/var ekstremt.
(En) ekstrem løsning – løsningen er/var ekstrem.

Faktisk kan du netop kende et adjektiv på, at det retter ind efter substantivet.

Adverbier (biord)
Adverbier kan du kende på, at de lægger sig til verber (udsagnsord), adjektiver (tillægsord) og andre adverbier (biord):

De kørte stærkt.
Bilen er tungt lastet.
De kørte enormt stærkt.

Langt de fleste adverbier er dannet af adjektiver (tillægsord) plus en -t-endelse:
Han kører ekstremt.
Han er ekstremt langsom.
Han kører ekstremt langsomt.

En mindre gruppe har dog valgfrit -t. Det drejer sig om ord, som ender på -ig og -lig, og som lægger sig til et adjektiv eller et adverbium. Du kan erstatte dem med ordene ’ret’ eller ’meget’.

De blev rimelig(t) glade.
Det går vældig(t) godt.

Lægger ordet sig derimod til et verbum, er -t’et obligatorisk:
Alle kørte forsigtigt.
Forhandlingerne forløber rimeligt.

Bemærk, at det kun drejer sig om ord, der ender på -ig- og -lig, og at det aldrig er forkert at sætte -t på.

Så hvis du er i tvivl: Sæt -t på.

En lille gruppe af hhv. adjektiver (tillægsord) og adverbier (biord) får dog aldrig -t på:
Et krigerisk råb (og andre ord på -isk).
Et lilla slag.
Et ru bræt.
Han er temmelig lille.
Sagen drejer sig hovedsagelig om penge.
Pludselig blev alt sort.