Stillingsbetegnelser

Stillingsbetegnelser skrives kun med stort begyndelsesbogstav i signaturer, på visitkort, og hvis de står efter punktum.

… spørg efter økonomiassistent Navn Navnesen.

… har talt med direktør Navn Navnesen.

… jeg hørte transportministeren udtale sig.

… jeg fik i går lejlighed til at hilse på formanden for Sund & Bælts bestyrelse.