Signatur

I eksemplerne på vores danske og engelske signaturer har vi brugt Sund & Bælts adresse i Vester Søgade. Du skal vælge den postadresse, der er relevant for dit arbejdssted. Arbejder du i Storebælt, vil det være naturligt, at din signaturs weblink er til storebælt.dk. Andre steder i koncernen kan sundogbælt.dk være det rigtige.

Du skal også vælge, hvilke kontaktoplysninger der skal med i din signatur – du kan eksempelvis erstatte det direkte telefonnummer med nummeret til en mobiltelefon eller en fax.

Dansk signatur til e-mails
Standardsignatur i dine e-mails dannes på baggrund af oplysninger i active directory, som personalefunktionen vedligeholder. Kontakt jha@sbf.dk, hvis du har ændringer.

Venlig hilsen
Navn Navnesen
Titel titel (første ord med stort begyndelsesbogstav)
Afdeling afdeling (første ord med stort begyndelsesbogstav)

Venlig hilsen
Lene Gebauer Thomsen
Kommunikationschef
Dir.tel.
Mobil
+45 33 41 62 61
+45 21 70 44 50
Sund & Bælt Holding A/S
Vester Søgade 10
1601 København V
Tel
Fax
+ 45 33 93 52 00
+ 45 33 93 10 25
www.sundogbaelt.dk
www.storebaelt.dk
Sund & Bælts vigtigste opgave er at gøre det nemmere at være rejsende. Mere end 250.000 kunder benytter hver dag Sund & Bælts trafikanlæg, dvs. Storebæltsforbindelsen, Øresundsmotorvejen og Øresundsbanen med tilhørende stationer, samt havnene i Odden, Ebeltoft, Spodsbjerg og Tårs. Sund & Bælt er et statsejet aktieselskab, der også gennemfører projekteringsarbejdet for en fast forbindelse over Femern Bælt med de tilhørende danske landanlæg.

Tænk på miljøet, inden du printer

Engelsk signatur til e-mails
Hvis du skal sende engelske e-mails ud af huset, skal de følge disse retningslinjer:

Best regards

Navn Navnesen
Title Title (engelsk titel med store begyndelsesbogstaver)
Section Section (med store begyndelsesbogstaver)