-r-endelser

For visse ord er det svært at høre, om de skal ende på e-, -er, -r eller -ere. De grundlæggende regler for den slags bøjningsendelser er:

Verber (udsagnsord)
Når verber indeholder -r- i stammen, kan vi ikke høre forskel på, om endelsen er -e eller -er. Det gælder ord som at høre, at konstatere, at køre, at rekvirere, at sortere, at vurdere o.a.
Som det ses, ender de på -e i infinitiv (navnemåde).

Ligesom andre almindelige verber får disse ord altid -r på i præsens (nutid):
Jeg hører, jeg konstaterer, jeg kører, jeg rekvirerer, jeg sorterer, jeg vurderer.

Når de sættes sammen med ord som bør, kan, må, vil, skal, skal de stå i infinitiv, altså ende på -e:
Vi bør sortere deltagerne efter alder.
Kan du ikke høre?
De måtte konstatere fakta.
Du vil måske køre alene?
Hun skal vurdere materialet.

Høreprøven
Den hurtige metode er høreprøven: Indsæt et andet verbum, hvor du kan høre endelsen, altså ét der ikke har -r- i stammen, fx ’smølfe/smølfer’:
Vi bør smølfe (= sortere) deltagerne efter alder.
Vi smølfer (= sorterer) deltagerne efter alder.

’Gøre’ og ’røre’
Bemærk ordene ’gøre’ og ’røre’ – de opfører sig forskelligt:
at (ren)gøre, jeg (ren)gør, fx Vi rengør selv bilen.
at (be)røre, jeg (be)rører, fx Hvad rører sig i byen?

Substantiver (navneord)
Substantiver, som ender på den tryksvage stavelse -er i ental, får -e på i flertal:
en køber, køberen, flere købere, alle køberne
en lærer, læreren, flere lærere, alle lærerne
en murer, mureren, flere murere, alle murerne
tysker, tyskeren, flere tyskere, alle tyskerne

Substantiver, som ender på -or eller den trykstærke stavelse -ér i ental, får -er på i flertal:
en donor, donoren, flere donorer, alle donorerne
en revisor, revisoren, flere revisorer, alle revisorerne
en karakter, karakteren, flere karakterer, alle karaktererne
en passager, passageren, flere passagerer, alle passagererne
Substantiver, som ender på -re i ental, får -r på i flertal:
en båre, båren, flere bårer, alle bårerne
en ordre, ordren, flere ordrer, alle ordrerne
en tåre, tåren, flere tårer, alle tårerne
en vare, varen, flere varer, alle varerne

Hvis du kommer i tvivl, kan du altid slå det pågældende ord op i en (net)ordbog.