Nogen eller nogle

Nogle betyder ’et par stykker, flere’.
Nogle gange går det galt. Nogle foretrækker cyklen frem for bilen.

Nogen betyder ’nogen som helst’:
Kan du se nogen clips her?

I nægtende og spørgende sætninger skal det som regel være ’nogen’:
Kan du se nogen (som helst) fejl i denne tekst?
Jeg mener ikke, der er nogen, der kan have nogen indvendinger.

Er du god til engelsk, svarer ’nogle’ til ’some’, og ’nogen’ til ’any’:
’Do you have any questions?’ = ’Har du nogen spørgsmål?’