Ligge eller lægge

’Ligge’ kan ikke have objekt (genstandsled), mens ’lægge’ skal have det. Når du bruger ’lægge’, skal handlingen altså gå ud over nogen eller noget:

De lægger sig forrest vs. De ligger forrest.
Vi lægger tingene åbent frem vs. Tingene ligger fremme.
Skyerne lægger en skygge for solen vs. Skyerne ligger som et bånd på himlen.
Det vil jeg lægge mig på sinde vs. Det ligger mig stærkt på sinde.

Og så er der nogle faste udtryk:

Han lægger/lagde ud med en vits.
Kan du lægge ud for mig?
Regeringen lægger/lagde op til forandringer.
Kommer du i tvivl, så prøv at indsætte sidde eller sætte i eksemplet: Hvis det hedder ’sætte’, skal det også være ’lægge’, hedder det ’sidde’, skal det være ’ligge’.