Kroner

Når du skal angive et beløb i kroner, skal du bruge forkortelsen ’kr.’ Denne regel gælder kun, når ordet står i direkte forlængelse af cifre.

Der betales et årligt abonnement på 120 kr.

’Kr.’ skal altid stå efter beløbet, det er lettest at læse.

I tekster, hvor alle beløb er i hele kroner, behøver du ikke at skrive ’00’ efter kronebeløbet, men hvis nogle af beløbene indeholder decimaler, så skriv også ’00’ på beløbene i hele kroner.

Ordet skrives fuldt ud, hvis ’kroner’ ikke er hæftet til cifre:

… på i alt godt to milliarder kroner

Når det er relevant at pege på, at vi mener danske kroner, bruger vi den internationale forkortelse DKK – uden punktum og foran beløbet! Vi skriver ‘DKK’ foran beløbet, fordi denne skrivemåde stadig er den mest udbredte.