Forkortelser

I Sund & Bælt bruger vi de almindelige forkortelser.

… se s. 9 i dokumentet

Bemærk, at

Maksimalt forkortes maks. og ikke max.

Inklusiv forkortes inkl.

Eksklusiv forkortes ekskl.

% skrives pct.

Hvornår skal forkortelser have punktum, hvornår ikke? De vigtigste huskeregler er:

Sæt ikke punktum ved:
Forkortelser, hvor du kun udtaler forkortelsen, ikke hele ordet, fx cd, dvd, edb, it, pc, tv.

Forkortelser, der skrives med versaler, fx DKK, EU, USA.

Forkortelser, der betegner måleenheder, fx dl, km, l, mm, kHz.

Alle andre forkortelser skal have punktum, fx ca., dvs., jf. kr., mht. cpr-nr./CPR-nr.

Enkelte forkortelser er forskellige i ental og flertal, fx 1 md. (måned), 2 mdr. (måneder).