-en eller -ende

Det hedder: ’en gentagen handling’ og i flertal ’gentagne handlinger’

og dermed også: gentagne gange.

Endelsen -ende betegner verbernes præsens participium (lang tillægsform), der beskriver en igangværende handling eller en længerevarende tilstand, hvorimod -en/-ne beskriver en passiv eller afsluttet handling. Bemærk fx forskellen på disse formuleringer:

over for Den iagttagne bilist (= der er blevet iagttaget)
Den iagttagende bilist (= som er i færd med at iagttage)
over for De ankomne gæster (= som er ankommet)
De ankommende gæster (= som er i færd med at ankomme)
over for De påløbne renter (= som er påløbet)
De påløbende renter (= som påløber fortsat)

Altså: Er det noget, der er i færd med at ske, skal endelsen være -ende, er det noget, der er sket/afsluttet, skal endelsen være -en/-ne.