Datoer

Vores breve og e-mails bliver dateret helt automatisk. Når du skal skrive datoer ind i tekster, skriver du ugedage og måneder fuldt ud. Skriv datoen, som du ville læse den op. Fx: Jeg foreslår, at vi mødes fredag den 15. september kl. 12.00.

Af hensyn til den sproglige rytme skriver vi ikke ”den” foran datoen, medmindre vi som i eksemplet ovenfor skriver ugedagen: Vi mødes 15. september.

I tabeller og andre opstillinger med eksempelvis intervaller kan det være praktisk at forkorte datoerne. I de tilfælde skriver vi altid årstallet helt ud, så det ikke kan forveksles med en måned.