Bedes indbetalt

Den passive form af verberne (udsagnsordene) – den, der ender på -s – virker ret formel, og nogle har vanskeligheder med udtryk som:

Sagen ventes afsluttet inden månedens udgang.
Blanketten bedes indbetalt/underskrevet.
Skaden forlanges udbedret.

Altså ikke ”bedes indbetales/underskrives” osv.