Accenttegn

På dansk har vi kun ét accenttegn (som i ét), og vi kan altid udelade det. Vi bruger accenten til at vise, at stavelsen er trykstærk. Fx … kun én gang …

I imperativ (bydemåde) kan accenten også tydeliggøre betydningen: levér, notér og markér.

I de følgende ord er accenten valgfri: Allé/Alle, idé/ide, kupé/kupe

Også i bestemt form: alléen/alleen, idéen/ideen, kupéen/kupeen.

Visse udenlandske navne skal dog have forskellige former for accent, fx Turèll, Citroën.