Å/Aa-problemer

Aa’ tæller som ’Å’ rent alfabetisk: Aa-/-aa- skal derfor alfabetiseres som Å-/-å-. Det vil sige, at Aalborg skal stå efter Ørsted, og Sandgaard skal stå efter Sandgærdet.

Det samme gælder personnavne: Aase Aagard skal placeres nøjagtig ligesom Åse Ågård i navnelisterne.

I øvrigt er det ifølge Retskrivningsordbogen aldrig ukorrekt at skrive geografiske navne med Å-/-å-, uanset hvad visse byråd har besluttet. Det gælder altså også bynavne som Fåborg, Grenå, Tåstrup, Ålborg og Århus.

Kun personnavne er undtaget: Her er det navnebærerne, som bestemmer, hvordan deres navn skal staves.

Men alfabetiseringen ligger stadig fast: I danske stednavne skal Aa-/-aa- alfabetiseres, som om der stod Å-/-å-.