Sproget i Sund & Bælt

Denne sprogguide skal sikre, at vi møder alle kunder og forretningspartnere på samme måde. Den understøtter Sund & Bælts kommunikationspolitik, som bygger på åbenhed, redelighed og rettidighed.

Gennem sproget ønsker vi at vise, at Sund & Bælt er en professionel organisation og en troværdig samfundsaktør. Vi skal formidle vores budskaber i et klart, forståeligt og tidssvarende sprog. Vi skal have høj kvalitet i selskabets tekster, og det er målet, at modtagerne forstår det, vi skriver, første gang de læser det.

Ved at benytte fælles regler for sproget kan vi styrke organisationens kommunikation med omverdenen og sikre en høj, ensartet kvalitet.

Sproget i Sund & Bælt skal afspejle Sund & Bælts værdier og sikre en rød tråd mellem vores værdiggrundlag og vores kommunikation.

Værdigrundlaget er: Forretnings- og kundeorienteret samt engageret/kompetent og lydhør over for samfundsmæssige behov.

Grundlaget for en fælles sprogforståelse skabes gennem følgende dokumenter med retningslinjer:

Læs Sund & Bælts sprogpolitik