Ved tilføjelser

Sæt komma for at markere forklaringer eller tilføjelser.

Vi servicerer alle selvkørende trafikanter, herunder lastvogne.

Han håndterede sagen, herunder de mange forhandlinger, som om han havde mange års rutine.

Prisen er den samme i år som sidste år, og i øvrigt også som året før.