Faste skrivemåder

For at sikre konsistens og korrekthed i vores skriftlige dokumenter er der oprettet en liste over betegnelser, som relaterer sig til virksomheden, og som vi bruger meget, når vi skriver i det daglige.

Ordbogen indeholder også oversættelser og en liste over mest brugte forkortelser.

Download vores ordbog.

Listen er ikke udtømmende og opdateres jævnligt. Hvis du har ord, som du ønsker at tilføje, så send dem til Susan Gadegaard på sga@sbf.dk.