Connect

Magasinet Connect formidler over tid Sund & Bælts vision om at skabe forbindelser af enhver art til gavn for det danske samfund.

Connect udkommer halvårligt i forlængelse af årsrapport og halvårsrapport. Bladet udkommer både i trykt og elektronisk format.

Eksempler på Connect-forsider

Connect

Eksempler på Connect-opslag

opslag1 opslag2 opslag3