Visitkort

I Sund & Bælt har vi visitkort, som skal opfylde specifikke krav om format, farver, skrift, afsenderstruktur og oplysningernes placering.

Format, farver og skrift

Visitkortets format er fast: 85 x 55 mm. Det trykkes altid i CMYK og med skriften Scene.

Afsenderstruktur

Logo er fast placeret centreret øverst og er fortrykt.

Placering af oplysninger

Under navn skrives titel, hvorunder telefon og email skrives. I bunden står adressen. Der må ikke tilføjes flere linjer på visitkortet.

Nye visitkort

Nye visitkort kan bestilles pr. mail hos:

Susan Gadegaard
E-mail: sga@sbf.dk

Eksempel på visitkort

visitkort