Konvolutter

Fortrykte konvolutter sikrer ensartethed i Sund & Bælt’s udsendelser.

Konvolutter fortrykkes med logo og afsenderadresse. Logoet placeres altid i øverste venstre hjørne.

Skrifter

Arial benyttes altid som typografi på både konvolutter og adresselabel.

Eksempel på konvolutter

konvolutter