Onlinedesign

Sund & Bælts hjemmeside har til formål at give information om koncernen og dets datterselskaber.

Koncernwebsite

sundogbaelt.dk er Sund & Bælts overordnede koncernwebsite. Målgrupperne for sitet er primært ministerier og andre myndigheder, journalister, samarbejdspartnere, fremtidige og nuværende medarbejdere. Derudover skal sitet også opfylde informationsbehovet for den alment interesserede.

Andre hjemmesider

Koncernen har en række datterselskaber, der hver især har deres eget website.

Datterselskabernes hjemmesider er:

  • www.storebaelt.dk
  • www.femern.dk
  • www.oresundsbron.com
  • www.brobizz.com/dk

Vedligeholdelse af indhold på datterselskabernes hjemmesider sker i det enkelte selskab. Udvikling af teknisk platform, design og funktionalitet sker ligeledes lokalt.

Eksempler fra koncernens hjemmeside

web1 web2 web3