Farver

Sund & Bælt-koncernen har to grundfarver, som indgår i logoerne. De udgør sammen med logoer, basisfarver og skriftsnit kernen i koncernens visuelle identitet.

Sund & Bælt har en farvepalette, som bruges generelt i al kommunikation fra Sund & Bælt, både trykt, digitalt og i præsentationer. Farvepaletten består af logofarverne, basisfarver til publikationer mm. samt farver udvalgt til grafer, diagrammer mm.

Logo- og basisfarver

basisfarver

Basisfarverne må gerne bruges i transparente boxe ovenpå fotos eller som graduerede forløb til en mørkere udgave af samme farve. Ved graduering benyttes gråtoneskalaen.

Farver – udvalg til grafer, diagrammer mm.

farver diagrammer