Grundelementer

Sund & Bælts visuelle identitet består af en række grundelemeter, som benyttes i alle trykte- og digitale udgivelser.

De seks grundelementer i vores visuelle identitet er: